Sản phẩm
Trạm nghiền di động
Máy nghiền
Máy nghiền bột
Máy sàng rung và băng tải
Máy cấp liệu và máy rửa cát
dây chuyền sản xuất đá 40-1000 tph
Trạm nghiền loại di động nghiền thô kiểu YG938E69

Trạm nghiền loại di động nghiền thô kiểu YG938E69 là thiết bị nghiền nham thạch mới ,đã mở dụng lĩnh vực khái niệm tác nghiền thô .tôn chỉ lý niệm thiết kế của máy này là trên lập trường khách hàng ,làm loại bỏ ngăn chặn khi làm việc nghiền hủy bỏ trường địa ,môi trường .cung cấp hàng mục giá thành thấp hiểu xuất cao cho khách hàng hoạt động thiết bị phần cướng !

Trạm nghiền loại di động nghiền thô kiểu YG938E69

Tính năng của trạm nghiền loại di động nghiền to kiểu YG938E69
1.Máy nghiền cao tính năng sê-ri PE
2.Máy nghiền nhất thể hóa với máy nạp liệu và máy sàngrung động
3.Lắp ráp xe tải của máy dây trân lưới sàng ,máy sàng rung động ,máy nghiền nhất thể hóa
4.Trục kéo chuyền hướng ,thuận tiện cho vận chuyền quốc lộ và thâm nhập trượng địa
5.Để chống lắp ráp xe tải ,trường địa thiết bị đồn trú thuận tiện hơn
6.Máy động cơ kiểu xe tải và thùng điểu khiển nhất thể hóa

Đặc điểm :
1.Tổ máy động bộ nhất thể hóa
2.Tính linh hoạt động cơ
3.Giảm thấp chi phí vẩn chuyển vật liệu
4.Tác dụng làm việc trực tiếp có hiệu quả
5.Tính thích ứng mạch phối chế linh hoạt
6.Tính năng tin cậy sửa chữa thuận tiện

Thông số trạm nghiền di động kiểu cơ bản

Cấu thành tổ máy Thông số vận chuyền tổ máy Thông số làm việc tổ máy
Máy nghiền
EP600X900
Máy nạp liệu rung động
- Độ dài 3800mm
-  Độ rộng 960mm
Máy dây trân
-: 9500mm
-Độ dài loại tiêu chuẩn : 9500mm
- Độ dài loại tăng dài : 11600mm
- Độ rộng :650mm
Độ dài vận chuyền L1:12500mm
Độ rộng vận chuyền B1:2450mm
Độ cao vận chuyền H1:4000mm
Độ cao sàn xe H4:1720mm
Chenh lệnh độ cao sàn xe săm lốp xe H5: 380mm
Hai trục lắp ráp cùng lúc
Hai săm lốp xe mỗi nghiêng quy cách11.00-20
Tổng trọng lượng
Tổ máy tiêu chuẩn 37650kg
Tổ máy tăng dài  38000kg
Công suất điện cơ:91.5KW
Lượng xử lý:70-140T/H
Độ cao nạp liệu H3:4500mm
Tổ máy tiêu chuẩn
Độ dài thiết bị L2:13150mm
Độ cao đưa liệu H2:2700mm
Tổ máy tăng dài
Độ dài thiết bị L2:15050mm
Độ cao đưa liệu H2:3100mm

Thông số trạm nghiền di động

Cấu thành tổ máy Thông số vận chuyền tổ máy Thông số làm việc tổ máy
máy nghiền
EP600X900
Máy nạp liệu rung động
- Độ dài 3800mm
- Độ rộng 960mm
Máy điện cơ ma-dút
- Cỡ :MP-180-4
- Công suất:225KVA  180kw
- Trộng lượng:2400KG
Máy dây trân
- Độ dài : 12600mm
- Độ rộng 650mm
Độ dài vận chuyềnL1:14000mm
Độ rộng vận chuyềnB1:2450mm
Độ cao vận chuyền H1:4000mm
Chenh lệnh độ cao sàn xe săm lốp xe H5: 380mm
Độ cao sàn xe H4:1720mm
Hai trục lắp ráp cùng lúc
Hai săm lốp xe mỗi nghiêng quy cách 11.00-20
Tổng trọng lượng :  41100kg
Công suất điện có :93.5KW
Lượng xử lý :70-140T/H
Độ cao nạp liệu H3:4500mm
Độ dài thiết bị L2:16300mm
Độ cao đưa liệu H2:3300mm

Chú ý: Thông số chỉ để tham khảo, thông số của máy thực có trong sách hướng dẫn đi kèm với máy.