Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu KorczynieZamek, a w rzeczywistości imponujące rozmiarami jego ruiny położone są w Odrzykoniu: zamek wysoki (górny) oraz przylegające do niego od zachodu podzamcze, natomiast w Korczynie: zamek średni wraz z podzamczem wschodnim. Zapraszam na ciekawą relację z wycieczki W. Łuszczkiewicza zamieszczoną w czasopiśmie Kłosy nr 396 z stycznia 1873 r., tom XVI dostępną w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (poniżej fragment).
„Położenie zamku z natury obronne, szczególniej od strony północnej, a w części i zachodniej, uwalniało Kamieniec, od kamiennego otoczenia go podwójnym murem i basztami dokoła, jak to ma prawie zwykle miejsce w średniowiecznych zamkach. Wysoka skała od strony północnej (rysunek od dołu) tworząc pionową ścianę, dać mogła tutaj podstawę obronną pod mieszkalny gmach, od strony zachodniej wzniesiono mimo tego mur, który wiążąc się z dochowaną dotąd basztą, zachował się w znacznej części. Inaczej się rzecz ma od strony południowej, tutaj wzgórze nie jest tak strome i należało bronić go sztuką; ścieżka, po której zwykle prowadzą podróżnego wieśniacy, biegnie po fundamentach nie istniejącego dziś muru, a wiązał się on z narożną basztą z jednej, a murami przygródka z drugiej strony.Zamek Kamieniec czasopismo Kłosy nr 396 Baszta ta widoczna na rysunku, zachowała u wierzchu w kilku rozpornikach ślady ganku, z otworami do lania smoły wrzącej, lub ciskania kamieni na oblegających. Jakie zaś były blanki murów, trudno dziś domyślać się. Pozostałe ślady foss i wałów od strony wschodniej, rzucają światło na obronę sztuczną jedynego przystępnego miejsca, wszakże tu wejście jedyne w obręb zamku, w epoce jego forteczności. Dzisiaj więc z całej obrony nie wiele pozostało w całości, trochę muru i jedna baszta z herbem Pilawa, przystęp łatwy każdemu, miejsce ogrodu między murami, dzikie zarasta zielsko. Odszukaliśmy dawną drogę do zamku, ku bramie; za wskazówkę służy nam znajomość średniowiecznego obyczaju, a tą jest, iż rycerz zjeżdżający z zamku, winien mieć prawą rękę wolną, a lewą od strony murów. Droga biegnie od chat włościańskich, u podnóża zamku po pod basztą, zakręca się około ściany zachodniej i zawraca następnie ku północy, po wale obok fossy wznosi się powoli, dążąc ku bramie, czyli bronie, jedynemu wejściu w obręb forteczny. Jest ona oznaczona na dołączonym planie, który nam odtąd służyć będzie przy opisie zamku. Stoimy teraz u wejścia do rycerskiego grodu XIV wieku, które było w miejscu oznaczonym literą a na planie powyższym; …”

Ale zanim wejdziemy, proponuję krótki spacer wokół kamienieckiego zamku.

Korczyna chałpa obok zamku KamieniecZamek Kamieniec Odrzykoń-Korczyna
Korczyna Echo LourdesSkałki obok zamku Kamieniec Odrzykoniu - Korczynie
Zamek Kamieniec Odrzykoń-KorczynaPasmo Królewskiej Góry widok z zamku KamieniecZamek Kamieniec Odrzykoń-KorczynaZamek Kamieniec Odrzykoń-KorczynaZamek Kamieniec Odrzykoń-KorczynaPrządki widok z drogi obok zamku KamieniecZamek Kamieniec Odrzykoń-Korczyna
Zamek Kamieniec Odrzykoń-Korczyna
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu kaplica zamkowa
Zamek Kamieniec Odrzykoń-Korczyna