Z Słotowej na Kokocz

SłotowaTrasa wycieczki: Słotowa – Kokocz 434m n.p.m. – Zwiernik – Słotowa. Warto zobaczyć cmentarz nr 235 z I wojny światowej oraz XVIII wieczną kaplicę Matki Boskiej od Czystych Wód w Słotowej. To co mnie zaskoczyło w tej kaplicy, to jej wystrój – ściany wyłożone tkaninami oraz witraże. Z Kokocza wspaniała panorama, a w Zwierniku XVII wieczny kościół p.w. Świętego Marcina.Słotowa

Cmentarz nr 235 w Słotowej
Słotowa widok spod cmentarza nr 235
Chałupa w ZwiernikuCzubacizna Zamczysko 365mZwiernik z Kokocza
Krzyż na Kokoczu
Droga na Kokoczu
Kościół p.w. Świętego Marcina w Zwierniku
Kościół p.w. Świętego Marcina w Zwierniku Kościół p.w. Świętego Marcina w Zwierniku
ZwiernikZwiernikZwiernik droga do Łęk GórnychPilzno widok z Budynia
Kaplica Matki Boskiej od Czystych Wód w Słotowej
Witraże z kaplicy Matki Boskiej od Czystych Wód w Słotowej
Słotowa w głębi Czubacizna Zamczysko 365mKościół w SłotowejPoniżej profil topograficzny trasy (trasa f21).
Styl mapy na którym prezentowana jest trasa wędrówki można zmieniać – prawy górny róg.