Wzgórza Dęborzyńskie

Wzgórza Dęborzyńskie w środku Czubacizna po prawej ZamczyskoKilka niewysokich wzgórz w wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego. Rozciągają się wzdłuż Wisłoki od Dęborzyna do Przeczycy. Obejmują Dąbrowę 335.9m, Czubaciznę 348,2m i Zamczysko 364,5m. Na wschodnich stokach opadających do Wisłoki projektowany jest rezerwat leśno-florystyczny „Dęborzyn”. W południowej części zlokalizowane jest stanowisko arecheologiczne – wczesnośredniowieczne grodzisko zwane „Zamczyskiem” (nie mylić ze wzgórzem wspomnianym powyżej). Z Buczyny w Jodłowej rozległa panorama na Liwocz. Trasa wędrówka na mapie poniżej – początek i koniec w Dęborzynie.
Warto zobaczyć w Dęborzynie dwór oraz cmentarz wojenny nr 230, w Przeczycy cmentarz nr 228, sanktuarium oraz dwór. Zachęcam do odwiedzenia centrum Jodłowej chociażby dla zabytkowego XVII wiecznego kościoła pw. św. Stanisława BM, sanktuarium czy cmentarza nr 231.
Trasa g24 Wzgórza DęborzyńskieDęborzynDroga na granicy Dzwonowej i DęborzynaWzgórza Dęborzyńskie widok od zachoduJodłowa po prawej widoczna wieża kościoła na wprost zalesiony LiwoczJodłowaJodłowa Potoki kapliczka z 1890r.

Przeczyca cmentarz wojenny nr 228
Przeczyca cmentarz wojenny nr 228
Przeczyca sanktuarium
Przeczyca dwór
Przeczyca dwór
Dolina Wisłoki na wysokości PrzeczycyPanorama na Liwocz z Buczyny w JodłowejWidok na dolinę Wisłoki z północnego zbocza Czubacizny
Dęborzyn cmentarz wojenny nr 230
Dęborzyn cmentarz wojenny nr 230
Poniżej mapa i profil topograficzny wędrówki (trasa g24). Bardzo dokładny przebieg trasy wędrówki można zobaczyć zmieniając styl mapy na zdjęcie satelitarne i je powiększając – ikony w górnych rogach mapy (gdyby mapa się nie otworzyła, należy odświeżyć stronę – F5).