Wokół Cieklinki

Cieklinka widok ze wzgórza nad BednarkąPołożona na Pogórzu Jasielskim Cieklinka posiada dwa wierzchołki 512 i 509 metrów, przez które przebiega granica województw małopolskiego i podkarpackiego. Inna nazwa Cieklinki używana przez mieszkańców pobliskich Lipinek to Plisz. Szczyt jest zalesiony, widoki dostępne jedynie w kierunku wschodnim, mocno ograniczone mimo wykonanej przecinki. Na szczycie krzyż milenijny.
Trasa okrężna, zaznaczona na poniższej mapie. Początek obok domku myśliwskiego Koła Łowieckiego „Grabina” położonym tuż przy drodze 993.Trasa wędrówki Wokół Cieklinki Ze wzgórz nad Bednarką (punkt widokowy na mapie) rozpościerają się wspaniałe widoki. Zachwycił mnie szczególnie ten, utworzony przez opadające stoki Cieklinki i Ostrzeża. Tworzą bramę z Małopolski na Podkarpacie. Pozwolę sobie ją nazwać Bramą Cieklińską. Na pierwszym planie pozioma linia to droga Dębowiec-Folusz, dalej po prawej Bucznik i za nim Pasmo Łysej Góry, a w środku na ostatnim planie Cergowa.
Brama Cieklińska widok ze wzgórza nad BednarkąZapraszam na wędrówkę.Ostrzeż w środku, Magura Wątkowska po lewej, Cieklinka z prawej widok ze wschodu

Wałaskie, dom na wschodnim stoku Cieklinki
Wałaskie, droga na Cieklinkę
Cieklinka szczyt z krzyżem
Krzyż na Cieklince
Cieklinka droga między szczytami
Widok z Cieklinki w kierunku wschodnim
Widok z zachodniego stoku Cieklinki na Liwocz
Wzgórza nad Bednarką widok z zachodniego stoku CieklinkiDroga na Cieklinkę i WałaskieDroga Bednarskie-BednarkaWzgórza nad Bednarką widok w kierunku zachodnimBednarkaBednarkaCieklinka i OstrzeżWzgórza nad BednarkąWzgórza nad Bednarką widok w kierunku Wałaskie
Cieklinka widok z drogi wojewódzkiej 993 w Bednarce
Bednarka krzyż przy drodze wojewódzkiej 993 na stoku Cieklinki
Poniżej mapa i profil topograficzny wędrówki (trasa g16).
Bardzo dokładny przebieg trasy wędrówki można zobaczyć zmieniając styl mapy na zdjęcie satelitarne i je powiększając – ikony w górnych rogach mapy (gdyby mapa się nie otworzyła, należy odświeżyć stronę – F5).