Park Etnograficzny w Kolbuszowej

Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda z Woli ZarczyckiejDzisiejsza wędrówka prowadzić będzie w czas przeszły, w świat który bezpowrotnie minął. Dla mnie szczególnie bliski, gdyż oglądając remizę z Słociny wróciłem pamięcią do obrazów sprzed wielu lat. W miejscu obecnego gongu zawieszony był kiedyś niewielki dzwonek, a pokusa jego użycia była zbyt duża aby się jej oprzeć …
Zapraszam do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.Park Etnograficzny w Kolbuszowej kościół pw. św. Marka z Rzochowa

Park Etnograficzny w Kolbuszowej remiza ze Słociny
Park Etnograficzny w Kolbuszowej remiza ze Słociny
Park Etnograficzny w Kolbuszowej szkoła z TrzebosiPark Etnograficzny w Kolbuszowej wiatrak koźlak z MarkowejPark Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Kielarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Kielarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Kielarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Szylarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Szylarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda Szylarów z Markowej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda z BudziwojaPark Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda z Brzózy Stadnickiej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda z Brzózy Stadnickiej
Park Etnograficzny w Kolbuszowej zagroda z Brzózy Stadnickiej