Na południe od Kańczugi

Kapliczka św. Rodziny przy starej drodze Kańczuga SiedleczkaWędrówka głównie wśród pól z Kańczugi do Sieteszy Górnej i powrót przez Siedleczkę i Łopuszkę Małą. Na trasie kapliczki, cmentarz żydowski, zbiornik wodny i dwór. Początek i koniec na ul. 11-go listopada. Dokładny przebieg wędrówki na mapie poniżej ( w najnowszym wydaniu mapy zbiornik wodny w Łopuszce Małej jest już naniesiony).Trasa wędrówki Na południe od KańczugiKańczuga widok od strony południowejWidok w kierunku pólnocnym z starej drogi Kańczuga Siedleczka

Kapliczka św. Rodziny przy starej drodze Kańczuga Siedleczka
Kapliczka św. Rodziny przy starej drodze z kańczugi do Siedleczki w głębi widoczna kępa drzew z przydrożnym krzyżem
Kańczuckie pola w głębi zabudowania w Sieteszy
Droga do Sieteszy Górnej z Siedleczki
Źródło potoku Granicznego w Sieteszy
Sietesz Górna widok w kierunku Kańczugi
Neogotycka XIX wieczna kapliczka w Siedleczce przy starej drodze do Kańczugi
Siedleczka droga do cmentarza parafialnegoKościół w Siedleczce
Cmentarz żydowski w SiedleczceCmentarz żydowski w Siedleczce
Cmentarz żydowski w SiedleczceMogiła zbiorowa Żydów obok cmentarza w Siedleczce
Mleczka na wysokości zalewu w Łopuszce MałejZbiornik wodny w Łopuszce MałejŁopuszka Mała dwór PogonowskichPoniżej mapa i profil topograficzny wędrówki (trasa g6).
Bardzo dokładny przebieg trasy wędrówki można zobaczyć zmieniając styl mapy na zdjęcie satelitarne i je powiększając – ikony w górnych rogach mapy (gdyby mapa się nie otworzyła, należy odświeżyć stronę – F5).