Kamień Leski i zapora w Myczkowcach

Kamień LeskiZa Liskiem stanęliśmy i oglądali na szczycie pagórka ogromny ułom skały. Nie widać na nim ręki ludzkiej, a jednak ze swego kształtu zdaje się być cząstką jakiegoś gmachu. Różne o tym kamieniu biegają powiastki, jedna cudowniejsza od drugiej, ale najwięcej jest upowszechnioną ta, która zapewnia, że diabeł niósł ten kamień, ale kogut zapiał i diabeł kamień upuścił.
Aleksander Fredro Trzy po trzy str.191 Wydawca: PIW Warszawa 1976

Trasa wycieczki prowadzi spod Kamienia Leskiego w Glinnem, zielonym PTTK-im szlakiem do szkółek leśnych, zejście niebieskim szlakiem spacerowym do Zwierzynia, most na Sanie, kościół i dalej drogą wzdłuż stacji Drogi Krzyżowej aż do źródełka i kaplicy, następnie zielonym szlakiem do zapory w Myczkowcach, kościół i Caritas w Myczkowcach, most na rzece Olszance – jesteśmy w Podkamionce, następnie zielonym szlakiem spacerowym początkowo przez las do Kostrynia i już Kamień Leski.

Kamień Leski
Kamień Leski
Kamień LeskiKamień Leski
Tablica przy zielonym szlakuSan w Zwierzyniu widok z mostuZwierzyń, kościółZwierzyń, cudowne źródełkoSkałki Myczkowieckie

Jezioro Myczkowieckie

Myczkowce kościół

Widok ze Skałek Myczkowieckich

Miniatura kościoła w Wrocance, Caritas w Myczkowcach

Wrocanka kościół

Powyżej miniatura kościoła w Wrocance z Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas Myczkowce i dla porównania oryginał.Zielony szlak spacerowy do Kostrynia
Bezmiechowa, widok z drogi w Kostryniu

Poniżej profil topograficzny (trasa f13)