Góry Iwelskie i wiatraki w Łękach Dukielskich

Patryja 534m n.p.m.Góry Iwelskie tworzy grupa wzgórz o wysokości od ok. 430 do 534 m n.p.m. w wododziale Jasiołki na wschodzie i Wisłoki na zachodzie, usytuowana w czworokącie wyznaczonym miejscowościami: na północnym wschodzie Wietrzno, na południowym wschodzie Dukla, na południowym zachodzie Iwla i na północnym zachodzie Sulistrowa. Rozciągłość w kierunku wschód-zachód grupy wynosi ok. 5 km, zaś w kierunku północ-południe niespełna 4 km. Najwyższy szczyt wzgórz, Patryja 534m n.p.m., wraz z kilkoma innymi wzniesieniami przekraczającymi wysokość 480 m n.p.m., usytuowane są w południowej części grupy i rozciągnięte na długości ok. 2 km w linii wschód-zachód. W kierunku północnym i północno-wschodnim odchodzi od nich szereg długich na ok. 3 km, płaskich grzbietów, porozdzielanych dolinkami potoków. Potoki te w swych górnych biegach powstają z wielu drobnych cieków wodnych, które głębokimi, krętymi dolinkami o stromych zboczach silnie rozczłonkowują północne strefy podszczytowe. Stoki południowe są znacznie krótsze, nieco stromsze, jednak słabiej rozczłonkowane.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Iwelskie

Droga przez las

Rozpoczynamy nieopodal leśniczówki w Zboiskach koło Dukli. Na rozwidleniu, skręcamy w lewo, omijamy szlaban. Przed nami droga przez malowniczy las, miejscami na poboczach wielometrowe kobierce tojeści rozesłanej, wykazującej działanie min. wykrztuśne, odkażające, przeciwreumatyczne, odtruwające, a w przeszłości wykorzystywane do … odczyniania czarów. Tojeść rozesłana

Dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcając w prawo dojdziemy do Pałacówki, ale teraz odbijamy w lewo. Naszym celem jest Patryja 534m n.p.m. z daleka widocznym masztem telekomunikacyjnym. Idąc na południe warto na chwilę odejść na drogi boczne by podziwiać świetne widoki w kierunku wschodnim. Rozpoznać można na zdjęciach po lewej farmy wiatrowe w Rymanowie (górne zdjęcie) i Łękach Dukielskich (dolne). Po prawej min. Uhliska 611m n.p.m. i Żabią 549m n.p.m (wpis Wokół Iwonicza Zdroju), a na dolnym Wzgórze 484 z wieżą triangulacyjną i 396 z dwoma masztami.


Wiatraki w Rymanowie Wiatraki w Łękach Dukielskich


Uhliska i Żabia Wzgórze 484 z wieżą triangulacyjną i 396 z dwoma masztami.

Po przebyciu około 950m skręcamy w prawo do przysiółka Franków, mijamy chatę Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich z Warszawy i wkrótce osiągamy najwyższe wzniesienie Gór Iwelskich. Stąd roztacza się szeroka panorama na południe. W identyfikacji widocznych wzgórz pomocną jest plansza ze zdjęciem panoramicznym, a zamontowana luneta umożliwia dalekie obserwacje. Zainstalowana jest również kamera szkoda jedynie, że nie jest skierowana chociażby w kierunku Dukli.

Cergowa 716m n.p.m.

Teodorówka

Na zdjęciach powyżej Cergowa 716m n.p.m. i Teodorówka, a poniżej Polana 651m n.p.m. oraz Grzywacka Góra 567m n.p.m. (wpis Wokół ujścia Ryjaka do Wisłoki).

Polana 651m n.p.m. poniżej Iwla

Grzywacka Góra 567m n.p.m.

Franków pomnik

Wzgórze 534 (Franków) było miejscem krwawej bitwy w operacji dukielsko-preszowskiej, a postawiony prosty pomnik (zdjęcie po lewej) przypomina o wydarzeniach sprzed 70 lat. Zawracamy i znaną już nam drogą zmierzamy w kierunku Pałacówki, jednego z czterech przysiółków Łęk Dukielskich przez które będzie prowadzić wędrówka.

Pałacówka zaskakuje uroczą starą zabudową oraz dwiema kapliczkami. Opuszczamy przysiółek zniszczoną utwardzoną drogą i schodząc w dół bardzo szybko dochodzimy do skrzyżowania w Roli Jastrzębskich (część Łęk Dukielskich). Skręcamy w lewo i po niespełna kwadransie znajdujemy się na głównej drodze w Kobylanach. Przechodzimy na drugą stronę i mało uczęszczaną drogą (około 560m) kierujemy się na północ, następnie skręcamy w prawo na drogę asfaltową i nie zbaczając już z niej dojdziemy na Mykoszowskie – drugiego przysiółku w Łękach. Kierujemy się na wschód w kierunku widocznych wiatraków w Kamieńcu (trzeci przysiółek), gdzie na ponad kilometrowej długości wierzchowinie usytuowano 5 siłowni.

Kobylany z drogi na MykoszowskieWiatraki w Łękach Dukielskich widoczne z drogi na Mykoszowskie

Wiatraki w Łękach Dukielskich
Wiatraki w Łękach Dukielskich

Idąc szutrową drogą dochodzimy do miejsca w którym skręca ona pod kątem prostym w lewo w kierunku ostatniego wiatraka, my natomiast odbijamy w prawo na południe i drogą polną schodzimy do drogi asfaltowej, skręt w lewo, 150m dalej skręt w prawo. Przechodzimy przez Folwark, a następnie Rolę Dukielską (części Łęk Dukielskich), gdzie mijamy kapliczkę ufundowaną z wdzięczności za szczęśliwy powrót z I wojny światowej. Nie zbaczamy, utrzymujemy nadal kierunek południowy. Od ostatnich zabudowań droga łagodnie wznosi się wśród pól osiągając wysokość około 420m. W tym miejscu należy skręcić w prawo (na zachód) w słabo widoczną drogę, około 270m dalej skręcamy w lewo na południe, 300m dalej pierwsze zabudowania w Łazach ostatnim czwartym przysiółku Łęk Dukielskich. Stąd już prosta droga do leśniczówki w Zboiskach.Wiatraki w Łękach Dukielskich widok z polnej drogi do Łaz

Zabudowania w Łękach przy głównej drodzeKapliczka w Łękach Dukielskich, przysiółek Rola Dukielska

Poniżej profil topograficzny wędrówki (trasa e20)
Styl mapy na którym prezentowana jest trasa wędrówki można zmieniać – prawy górny róg.